top of page

Stabilizacje
i podsypki

Stabilizacje cementowo-piaskowe oraz podsypki znajdują zastosowanie w budowaniu warstw ulepszonego podłoża placów i ulic, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. 

Do wytwarzania mieszanek stosujemy wyselekcjonowane kruszywa, cementy i dodatki takie jak popiół lotny. Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcji możemy uzyskać produkt o wilgotności odpowiedniej dla najlepszego zagęszczenia. 

Oferujemy: 

- Stabilizacje: 1,5 MPa, 2,5 MPa oraz 5 MPa,

- Podbudowy: C 1,5/2, C 3/4, C 5/6 

- Podsypki: PCP 1/4, PCP 1/8, PCP 1/16

bottom of page