top of page

Certyfikaty

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
PREFBUD Certyfikat 202-UWB-027 2018 (1).

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Deklaracja Właściwości Użytkowych - Bloczki betonowe
DWU - PrefBUD - bloczek betonowy.png
bottom of page