top of page

Betony specjalne 

Nasze przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie w produkcji betonów specjalnych, tj. betonów posadzkowych, wodoszczelnych, o podwyższonej odporności na agresję chemiczną czy betonów mostowych. 

Beton posadzkowy - specjalna mieszanka betonowa zaprojektowana do wykonywania posadzek dylatowanych, szlifowanych i utwardzanych powierzchniowo. Do produkcji tychże mieszanek stosujemy:

- odpowiednio dobrane cementy, wg. PN-EN 197-1,

- kruszywa spełniające wysokie wymagania normy PN-EN 12620,

- domieszki chemiczne, wg. PN-EN 934-2,

- przeciwskurczowe włókna polipropylenowe,

- polimerowe zbrojenie rozproszone,

- stalowe zbrojenie rozproszone. 

bottom of page