top of page

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe są elementem murowym przeznaczonym do wykonywania muru z betonu kruszywowego. Znajduje zastosowanie w konstrukcjach murowych, tynkowanych zabezpieczonych przed penetracją wody. Produkcja pod ścisłym nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji, wg. Normy PN-EN 771-3+A1:2015-10. 

Cechy techniczne: 

- Wymiary - 12 x 24 x 38 cm

- Wytrzymałość na ściskanie - śr. 15 MPa (niezależnie od kierunku nacisku)

- Reakcja na ogień - Euroklasa A1

- Gęstość w stanie suchym - 2152 kg/m3 (odchyłka +- 10%)

- Paleta handlowa: 60 szt.

Zużycie materiału na m² muru: 
- 32 szt/m² przy grubości 38 cm
- 20 szt/m² przy grubości 24 cm
- 10 szt/m² przy grubości 12 cm

PrefBUD bloczki Wyszków
bottom of page