top of page

PrefBUD – wieloletnie doświadczenie

Nasza firma istnieje od 1985 roku. Ponad 30-letnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy solidnym partnerem dla wszystkich klientów. Z równym zaangażowaniem obsługujemy zarówno duże inwestycje, jak i projekty indywidualne. 

Nasze produkty

Our Servuces
Beton towarowy

Wytwarzamy mieszanki betonowe wszystkich klas wytrzymałości według normy PN-EN 206+A1:2016

Bloczki
betonowe

Wibroprasowane betonowe bloczki fundamentowe o wymiarach 12x24x38cm. 

Stabilizacje 
i podsypki

Mieszanki odpowiednio dobranego kruszywa i cementu do budowania warstw podbudowy. 

Betony 
specjalne

Betony o specjalnym przeznaczeniu, tj. betony posadzkowe, mostowe, drogowe i wodoszczelne.

Kruszywa

W produkcji używamy wyłącznie kruszyw spełniających Normę
PN-EN 12620+A1:2010.

Certyfikaty

Posiadamy certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji. Spełniamy najwyższe standardy jakości. 

Contact
bottom of page