Nasze produkty

 
Beton towarowy

Wytwarzamy mieszanki betonowe wszystkich klas wytrzymałości według normy PN-EN 206+A1:2016

Bloczki
betonowe

Wibroprasowane betonowe bloczki fundamentowe o wymiarach 12x24x38cm. 

Stabilizacje 
i podsypki

Mieszanki odpowiednio dobranego kruszywa i cementu do budowania warstw podbudowy. 

Betony o specjalnym przeznaczeniu, tj. betony posadzkowe, mostowe, drogowe i wodoszczelne.

W produkcji używamy wyłącznie kruszyw spełniających Normę
PN-EN 12620+A1:2010.

Posiadamy certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji. Spełniamy najwyższe standardy jakości. 

 

PrefBUD Ryszard Dąbrowski

07-200 Wyszków, ul. Makowa 2

NIP: 762-000-02-45 

tel. 602 297 141

Zakład nr. 1 - Tulewo Górne 65